Linköping, Östergötland
+46 724027764
hvb@sibomsorg.se

Om oss

Vi erbjuder hela vårdkedjan för unga i utsatthet, från första kartläggning till eget boende.

SIB Vård och Omsorg är en verksamhet som står på tre ben som tillsammans bildar vårt unika utbud: förebyggande arbete, behandling och utsluss.
Vi har spetskompetens när det gäller att arbeta med pojkar från destruktiva machokulturer och hederskontext.

Vårt HVB-hem är ett litet familjärt boende som vänder sig till målgruppen pojkar 13-19 år med social problematik, kriminalitet, missbruk eller destruktivt beteende.

SIB Vård och Omsorg hette tidigare ”Villa Sofia”. 

LÄS MER OM VÅRA STÖDBOENDELÄS MER OM VÅRT HVB-HEM