Linköping, Östergötland
+46 724027764
hvb@sibomsorg.se

HVB-hem pojkar 13-19 år

HVB-HEM POJKAR 13-19 ÅR

Vår vision: Tillsammans skapar vi långsiktig och hållbar förändring

SIB är ett litet familjärt HVB-hem som vänder sig till målgruppen pojkar 13-19 år med social problematik, kriminalitet missbruk eller destruktivt beteende. SIB hette tidigare ”Villa Sofia”. 


Vi erbjuder alltid hämtning vid ny placering, i hela Sverige.

Vi som arbetar på SIB

All personal på SIB’s boende är utbildad och kvalificerad med tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar. Personalen får extern handledning.
Vi lägger vikt vid att personalen ska fungera som förebilder för våra ungdomar och ha bred erfarenhet av olika typer av problematik. Utöver vår interna personalstyrka så kompletterar vi gruppen med specialister utifrån behov.

Geografisk placering

SIB’s gruppboende och stödlägenheter ligger i Linköping, Östergötland.
Linköping är en medelstor kommun men bra möjligheter till studier, arbete och social omsorg.
I kommunen erbjuds flera sysselsättningsinsatser för unga, Mini Maria, beroendecentrum, traumamottagning och ett stort utbud av specialicerad behandling som kan komplettera vår kompetens.

Behandling

Relationen mellan behandlare och ungdom är alltid vårt främsta verktyg. Därför utgår vi från ett lågaffektivt och respektfullt bemötande och erbjuder behandling utifrån KBT, MI och miljöterapi.
Vi är specialiserade på pojkar från destruktiva machokulturer eller hederskontext men väljer medvetet att inte enbart ta in den målgruppn då vi ser att en blandad grupp ger stora fördelar i behandlingsarbetet.
I boendet hjälps personal och ungdomarna åt med alla sysslor för att skapa en trygg och lugn boendemiljö med naturlig struktur.
Vi tror på ett litet familjärt sammanhang med hög personaltäthet där man utgår från individens behov och förutsättningar. I personalgruppen finns språkkompetens och kulturell mångfald.

Utsluss

Hela vårt koncept bygger på att arbeta för långsiktiga mål och stabilitet för den unga.
Redan från start är det viktigt att förstå hur livet kan eller ska se ut efter placering och jobba mot det som mål.
Vi erbjuder stöd genom utsluss till stödlägenhet, kvalificerat kontaktmannaskap och jobbcoachning eller studievägledning. Ett nära samarbete med näringslivet gör att vi också kan stötta med arbetsträning och praktikplats vid behov. Vi har utbildade körkorts-handledare på boendet som övningskör med ungdomarna och erbjuder stöd till körkort.
Om ungdomen ska hem till familjen igen erbjuder vi familjesamtal och stöd till familjen.

LÄS MER OM VÅRA STÖDBOENDE