Linköping, Östergötland
+46 73 378 03 21
info@sibomsorg.se

Välkommen till
SIB Vård och Omsorg

Vi erbjuder hela vårdkjedjan för unga i utsatthet, från kartläggning till eget boende.

HANDLEDNING

Vårt team har en bred kompetens för att kunna utföra omfattande kartläggningar vid behov för den unge och dess familj.

Med anledning av vår specialistkompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder vi också handledning och stöd i svåra ärenden.

LÄS MER
BEHANDLING

På vårt HVB-hem erbjuder vi behandling för pojkar i åldern 13-19 år.
Vår målgrupp är pojkar med social problematik, kriminallitet, missbruk eller destruktivt beteende. 

Vi har spetskompetens för att arbeta med pojkar från destruktiva machokulturer och hederskontext.

LÄS MER
STÖDBOENDE

Vi erbjuder stödboende i ett antal lägenheter runt om i Linköping för pojkar och flickor i åldern 16-20 år.

I stödboendet får klienten en kvalificerad kontaktperson och utöver de dagliga stödet så erbjuds 24h om dygnet jour vid behov.

Vi erbjuder möjlighet att övningsköra i våra bilar med handledare utan extra kostnad.

LÄS MER

Vår vision: Tillsammans skapar vi långsiktig och hållbar förändring.

LÅGAFFEKTIVT OCH RESPEKTFULLT BEMÖTANDE

Relationen mellan behandlare och ungdom är en avgörande faktor när man mäter resultat av alla behandlingsmetoder. Därför utgår vi från ett lågaffektivt och respektfullt bemötande där vi lägger stor vikt vid personalens lämplighet som förebild för den unge. Vi erbjuder behandling utifrån KBT, MI och miljöterapi.

FAMILJÄR BOENDEMILJÖ

Vi tror på omgivningens och boendemiljöns styrka att bidra till en positiv upplevelse och ett förbättrat mående. Därför är vi måna om våra lokaler och strävar efter ständig utveckling och förbättring genom dialog med våra boende.

FOKUS PÅ LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR FÖRÄNDRING

En placerig är ofta en väldigt kort period i en människas liv men syftet med placeringen bör alltid vara att skapa en långsiktig och hållbar förändring som håller över tid. Därför ser vi just det som vår främsta uppgift i mötet med våra deltagare på SIB.

KONSTANT KOMPETENSUTVECKLING OCH SATSNING PÅ VÅR PERSONSL

I arbetet med människor är personalen alltid det viktigaste verktyget. Att satsa på personalen är att satsa på verksamhetens kvalitet och utförande. Därför erbjuder vi kontinuerligt vår personal kompetensutveckling och handledning.

LÄS OM DET SENASTE SOM HÄNDER HOS OSS PÅ SIB VÅRD OCH OMSORG

NYHETER PÅ SIB

Hur vi arbetar under Covid-19

Inget damm så långt ögat kan nå! Nu i coronatider har vi haft färre boende i några veckor och sett till att städa hela huset extra noggrant. Vi har försett[…]

Read more

Ny placeringskoordinator Cecilia Gylleberg Bergfasth

En nyhet i samband med omorganisationen under vintern är att vi nu har en särskild placeringskoordinator. Detta gör att vi är rustade för ett större inflöde nu när vi även[…]

Read more

Spetskompetens heder och destruktiv machokultur

SIB Vård och Omsorg har inlett ett samarbete med en av Sveriges främsta experter inom hedersrelaterat våld och förtryck; Hoshi Kafashi. Hoshi har tidigare bl.a. arbetat som sakkunnig på Länsstyrelsen[…]

Read more